CHANGERSLA  Kalite Politikası

Firmamız Üst Yönetimi tarafından, çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesini sağlamak ve kurum kültürü sağlamak amacıyla CHANGERSLA   KALİTE  POLİTİKASI oluşturulmuştur. Kalite Politikamız, yapmakta olduğumuz tüm faaliyetlerde ve kuruluşumuzun tüm birimlerinde,  sürekli olarak uygulanmaktadır.

•             ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ

Oluşturmuş olduğumuz kurumsal kültür ve ekip ruhu çerçevesinde müşteri şartlarına ve mevzuat şartlarına tam uygunluk, hız ve güvenilirlik kalite yönetimimizin ve tüm faaliyetlerimizin ana ilkesidir. Ürünlerimizin güvenilirliğinin bir kanıtı olan dökümante ettiğimiz ve uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizin bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenerek sertifikalandırılması için tüm birimlerimizle birlikte bir ekip olarak gerekli çabaları gösteririz.

•             MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Kuruluşumuzun varlığının nedeni olan müşterilerimizin memnuniyeti için onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirler, daha fazlasını vermek amacıyla çalışırız.

•             EĞİTİM VE EKİP RUHU

Kuruluşumuzda çalışanların gelişimini kalitemizin gelişimi olarak algılayıp çalışanlarımızın iş becerisini, verimliliğini, bilgisini ve ekip ruhuna inancını artırıcı eğitimleri ve sosyal faaliyetleri düzenler ve uygularız.

•             İŞ GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE DUYARLILIĞI

Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken personelimizin sağlığı, güvenliği ve içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye gösterdiğimiz duyarlılık her zaman ön plandadır. Bunun için çalıştığımız sahadaki tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini alır, çevreyi güzelleştirir, atıklarımızı biriktirerek usulune uygun bir şekilde uzaklaştırırız.

•             SÜREKLİ GELİŞİM

Kuruluşumuzun kalite politikasının kapsamında her yıl gerçekçi hedeflerimizi yenileyerek ve geliştirerek bu hedeflere ulaşılabilmesi için oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları yapar, uygular ve sürekliliğini sağlarız.Kalite politikamız çalışanlara duyurulur ve çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanır. Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü’ne uygun olarak yapılan toplantılarda belli periyotlarda Yönetim tarafından değerlendirilerek gerekli ise güncelleştirilir.

CHANGERSLA  QUALITY POLICY

CHANGERSLA QUALITY POLICY has been created by the Top Management of our company, due to ensure to direct the works, and provide that all the employees are granting services with the same point of view. Our Quality Policy is continuously applied regarding all the activities and in all the departments of our organization.

•             PRODUCT AND SERVICE QUALITY

The essential principle of our quality management and all of our activities is full conformity to customer requirements and terms of regulations, rapidity and reliability within the frame of corporate culture and team soul which we have created.

We are showing the necessary efforts as a team together with all of our departments regarding the audition and certification by the independent organizations of our Quality Management System which we have documented and implemented as an evidence of reliability of our products.

•             CUSTOMER SATISFACTION

We are defining the necessities and expectations regarding the satisfaction of our customers who are the reason of the existence of our organizations and we are working due to grant them more.

•             TRAINING AND TEAM SOUL

In our organization we perceive the development of our quality as the development of our employees and we are organizing and implementing the trainings and social activities increasing the working ability, efficiency, and knowledge and team soul belief.

•             WORK SAFETY and ENVIRONMENTAL SENSITIVITY

The sensitivity shown by us to the health and safety of our employees and to the society and environment in which we are living is always in the forefront while we are realizing our products and services. Thus, we are taking all the safety and health measures from the field in which we are working in, we glamorize the environments and dispose off our wastes according to applicable regulations.

•             CONTINUOUS DEVELOPMENT

We are making, implementing and ensure the continuance of necessary revision in the Quality Management System created by us due to achieve the targets by renewing and developing our realist targets every year within the quality policy of our organization.Our quality policy is announced to employees and it is ensured that is understood by the employees. At the meetings convened according to Procedure of Revision by Management, the quality policy is evaluated by Management periodically and updates are made in case is considered necessary