Anti mikrobiyal & anti viral kumaşlar

Mikro organizma ,Virüs ve bakterilerin Tekstil materyali üzerinde çok hızlı çoğalarak hastalıklara yol açtıkları bilinmektedir. Özellikle sıcak ve Nemin etkisi ile Tekstil ürünü üzerinde uygun çoğalma imkanı bulması ile Tekstil materyali insan için tehlike arz etmektedir. 

Changersla Nano Partikül Teknolojileri 2014-2018 yılları arasında arge çalışmaları ile Antimikrobik & Antiviral iplik ve kumaş üretiminde Devrim yaratarak ,patentli iplik ve kumaş teknolojisini hayata geçirmiştir . 

Gümüş İon teknoloji ile başladığı araştırmalarına Gümüş ionların İpliğin lif halinde eklenmesi ile geliştirdiği iplik teknolojisi  800’den fazla mikroorganizmaya karşı etkili olduğu İTÜ,NAMIK KEMAL TIP FAKÜLTESİ,BOSTON ÜNİ yapılan test ve analizlerde kanıtlanmış ,uluslararası akredite klinik deneyler ile onaylanmıştır. 

İpliğin Lif yapısı içerisine Eklenen Gümüş ion teknolojisi daha da geliştirerek ,yeni bir lif yapısı geliştirerek GÜMÜŞ İON & BİO POLİMER teknolojisini Nano Partikül Boyutunda Lab ortamında Tek bir Nano partikül Boyutunda birleştirerek yeni lif yapısı elde etmiştir. 

ANTİMİKROBİYAL İPLİK & KUMAŞ TEKNOLOJİ

Ag+C56+H103+Ng+O39  Nano Partikül formülü ile  Lif çekimi esnasında eklenerek yepyeni bir lif polimer prosesi yaratımıdır. 

Bu proses Gümüş ion partiküllerinin yeni Nano partikül içerisindeki etkinliğini 15 kat güçlü hale getirmek ile beraber Tem mikroskobu altında yapılan incelemelerde +(POZİTİF)ion yüklü plazma alanı oluştuğu ve plazma alanının – (NEGATİF) yüklü Virüs, mikrop ve bakterileri 7 dakika içerisinde Hücre zarını geçmekte DNA ve RNA yapısında bozarak çoğalmalarını 12 dakika içinde Virüs ,mikrop ve bakterinin tamamen etkisiz hale getirmektedir. 

Electrospinning Teknolojisi 

Ag+Bio polimer (Ag+C56+H103+Ng+O39) Nano Partikül sıvı formdan katı forma geçiş için (Nano lif Ağ)

Oluşturulması için geliştirilen Electrospinning teknolojisi ile Üretilen Nano lif Ağ seçilen 7 ayrı organik iplik lifi içerisine enfekte edilerek üretilmektedir. Elde edilen Nano lif ağı Ag+Bio polimer (Ag+C56+H103+Ng+O39) Lif çekimi esnasında eklenen Ag+Bio polimer (Ag+C56+H103+Ng+O39) ek olarak NANO LİF AĞ  lifin ana yapısını kaplayacak şekilde iplik prosesine geçilir. 

Üretilen AG+BİO POLİMER Nano Lif Ağ teknolojisi ile üretilen iplikler %100 AntiViral ,Antimicrobik,Antibakteriyal tüm test ve analizlerde %100 koruma sağlamaktadır. Yaptığımız araştırmalarda kumaş üretim prosesi içerisinde kumaş dokuma sonrası yıkama işleminde 

AG+H2O2 katısı ile yıkama işlemi yaparak Gümüş ion & Bio Polimer Lif yapısında yıkama esaslı bozulma gerçekleşmediği saptanmıştır. 

Üretilen Kumaşın Boyama Prosesi için standart prosedürde bağlayıcılık kazandırılması için kullanılan ağır Metal ve çinko solvent bazlı kimyasal kullanımının insan sağlığı açısından ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verdiğinden Bağlayıcı olarak kumaşı Gümüş Kollaidal kullanılarak üretilen bağlayıcı sıvı ile kumaşın yapısında ve ag+biyopolimer yapısında hiçbir bozulma yaşanmadığı testlerde görülmüştür. 

Son aşama flar aşamasında 130 derecelik silindir ile kumaşın açılması prosesi öncesi kumaş alanında plazma alanı sağlanması ve Boya altında kalan Gümüş ion ile bağ sağlanması için Püskürtme yöntemi ile flar makinasına giren kumaşa Ag+Bio polimer (Ag+C56+H103+Ng+O39) Nano Partikül sıvı yerinde yüklenerek 130 derecelik silindirlerden geçirilerek +ion yüklü kumaş üzerinde son bir plazma alanı yaratılmış olur.

Tüm bu Lif aşamasından İplik ve Kumaş dokuma ,boyama ve flar aşamalarına kadar olan süreçlerde elde edilen kumaş Çeşitli ve yoğun AntiViral ,Antivirüs,Antibakterial saldırılara karşı %100 koruma sağlayan bir proses gerçekleştirilmiştir. 

Ekibimiz

Ertürk Tezcan

CEO

Filiz Filizli

CFO